Selfmetric Gizlilik Politikası


Selfmetric Bilişim Teknolojileri San.Tic.A.Ş. ve grup şirketleri* (hep birlikte “Selfmetric” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Selfmetric’in koruması altındadır. Selfmetric, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verileriniz

Kişisel veriler, Selfmetric tarafından Selfmetric Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Selfmetric tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Web Sitesi'nde diğer web sitelerinin bağlantıları bulunabilir. Bizim tarafımızdan yönetilmeyen web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Kimlik bilgilerini toplayan herhangi bir web sitesinin ve tüm web sitelerinin gizlilik beyanlarını okumanızı tavsiye ederiz. Bu gizlilik bildirimi sadece Web Sitesi tarafından toplanan bilgiler için geçerlidir.

Çerezler ve Diğer Teknolojiler

İnsanoğlunun ihtiyacı olan her şeyin doğanın mucizelerinde saklı olduğuna inanıyor ve geliştirdiğimiz tüm teknolojilerde doğadan ilham alıyoruz.Sadelik prensibimiz ve estetik ile ergonominin uyumu ise değişmez önceliklerimiz.

Kurumsal değerlerimiz

Selfmetric'ın internet siteleri, çevrimiçi hizmetleri, etkileşimli uygulamaları, e-posta iletileri ve reklamları "çerezleri" ve diğer teknolojileri (piksel etiketleri ve internet işaretleri gibi) kullanabilir. Bu teknolojiler, müşteri davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; bize internet sitemizin en çok hangi bölümlerinin daha çok ziyaret edildiğini gösterir, reklamların ve internet aramalarının etkinliğini kolaylaştırır ve ölçer. Çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgileri kişisel olmayan bilgiler olarak değerlendiririz. Bununla birlikte, İnternet Protokolü (IP) adresleri ya da benzer tanımlayıcılar, yerel kanun tarafından kişisel bilgi olarak değerlendirildikleri ölçüde, biz de söz konusu tanımlayıcıları kişisel bilgi olarak ele alırız. Benzer şekilde, kişisel olmayan bilginin, kişisel bilgi ile birleştirilmesi halinde birleştirilmiş bilgiyi, bu Gizlilik Politikası'nın amaçları dahilinde kişisel bilgi olarak ele alırız.KULLANIM KOŞULLARI


Bu web sitesi, sizi bilgilendirmek için hazırlanmış olup, web sitesini kullanırken zevk alacağınızı umuyoruz. Lütfen web sitesine göz gezdiriniz ve sitenin çeşitli farklı özelliklerini kullanınız, fakat web sitesini kullanmanızın aşağıdaki Kullanım Koşullarına tâbi olduğunu lütfen unutmayınız. Bu web sitesini ve Hizmetleri (aşağıda tanımlanmaktadır) kullanmakla bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız.

Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, sizi bu web sitesine yönlendiren Selfmetric uygulamasının kullanımını durdurunuz, kampanyaya katılmayınız ve lütfen bu web sitesini kullanmayınız.
Belirli bölümlerin başına kısa özetler koyduğumuzu göreceksiniz. Bu özetler sizi bu sayfaya yönlendiren kampanya ile ilgili koşulların tamamının okunmasının yerini alamaz ve okunmasını gereksiz hale getirmez.

1. Web Sitesinin Mülkiyeti ve İşletilmesi ve Kullanım Koşullarına Bağlılık

Bu web sitesi, Selfmetric Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.

Bu web sitesini ve Selfmetric’in bu web sitesinde veya bu siteden veya bu site kanalıyla size sunduğu uygulamaları, yazılımları, verileri, ürünleri, yarışmaları, ödül çekilişlerini ve diğer hizmetleri (hepsi birlikte bundan böyle kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) şahsen ya da bir şirket adına ve namına kullanmanız sizinle “Selfmetric” arasında kurulan sözleşmenin koşullarına tâbi olacaktır. Bu sözleşme:

1. Gizlilik Politikası
2. Yasal Uyarı ve
3. Çerez Politikasıyla

(hepsi birlikte kısaca “Selfmetric Politikaları” olarak anılacaklardır) birlikte, varsa yürürlükteki ek koşullar da dâhil olmak üzere bu Kullanım Koşulları’ndan oluşmaktadır.

Bir tarafta Kullanım Koşulları ile diğer tarafta Kullanım Koşulları’nda yer alan konulara ilişkin diğer Selfmetric Politikaları arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanım Koşulları esas alınacaktır.

Zaman zaman bu yayını güncelleyerek Kullanım Koşulları’nı değiştirebileceğimizi veya gözden geçirebileceğimizi ve bu değişikliklerin veya revizyonların ilân üzerine derhal yürürlüğe gireceğini kabul ediyorsunuz. Güncel Kullanım Koşulları’nı öğrenebilmek ve takip edebilmek için web sitesini ziyaret ettiğiniz her seferinde bu bölüme de bakınız. Web sitesini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.

2. Ehliyet ve Erişim

(a) 16 yaşından küçükseniz ya da (b) ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları sizin web sitesine erişmenizi veya web sitesini kullanmanızı engelliyorsa ya da yasaklıyorsa bu web sitesini kullanamazsınız ve Kullanım Koşullarını kabul edemezsiniz. 16 yaşınızın üzerinde, fakat 18 yaşından küçükseniz, bu Kullanım Koşullarını ebeveyniniz veya vasinizle birlikte okumanız ve incelemeniz ve her ikinizin de Kullanım Koşullarını tam olarak anladığınızdan emin olmanız gerekir.

Bu web sitesinin belirli bölümlerine erişim yetkisi ve/veya belirli Hizmetleri kullanma yetkisi: (i) yaşı 18 ve üzerinde olan kullanıcılarla ve/veya (ii) kayıtlı kullanıcılarla (örneğin, video içeriği konusunda oy kullanmak) sınırlı tutulabilir. Aşağıdaki Kayıt başlıklı bölümü detaylı olarak ve dikkatle inceleyiniz .

Web sitesine erişim izni sadece geçici olarak verilmektedir ve Selfmetric, bu web sitesini veya onun belirli bölüm ve kısımlarını tarafınıza herhangi bir ihbarda bulunmadan ve kendi şahsi takdirine ve seçimine göre değiştirme ya da kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Web sitemiz herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanıma kapandığı takdirde bu sebeple hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak, bu Kullanım Koşullarına veya Selfmetric Politikalarına uyulmaması ya da telif haklarına veya başka fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmesi sebebiyle ya da benzeri başka sebeplerle (mükerrer hafif suçlar da dâhil) bu web sitesine ve/veya Hizmetlere erişimi herhangi bir ihbarda bulunmadan durdurma veya askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir kişinin bu web sitesine veya Hizmetlere erişimini durdurma kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.

3. Web Sitesinin Kullanılması

Web sitesinin herhangi bir bölümüne robot veya örümcek gibi otomatik bir mekanizma veya proses kullanarak erişmeniz ya da onu kopyalamanız ve izlemeniz yasaktır. Web sitesinin ve/veya sizi bu siteye yönlendiren uygulamanın herhangi bir bölümüne bilgisayar korsanlığı veya benzeri başka yol ve araçlarla yetkisiz erişmeye teşebbüs dahi etmemelisiniz. Web sitesini yasadışı amaç veya amaçlarla kullanmanız da yasaktır

4. Kayıt

Kayıt yaptırmanız istendiği takdirde, Selfmetricsizden isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve/veya cinsiyetiniz, vb. gibi şahsi veri vb. bilgilerinizi isteyebilir. Bu amaçla verdiğiniz bilgiler gerçek ve doğru olmalıdır ve herhangi başka bir kimsenin bilgilerini içermemelidir.

Bu kayıt sürecinin bir parçası olarak, sizden bir kullanıcı ismi ve bir şifre seçmeniz istenebilir. Bu durumda, kullanıcı isminiz kullanılarak yapılacak tüm işlemlerden ve şifrenizi güvende tutmaktan sorumlu olacaksınız. Herhangi bir güvenlik ihlâlinden ya da kullanıcı isminizin veya şifrenizin yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuz takdirde, bu durumu web sitesindeki ‘Bize Ulaşın’ formunu kullanarak Selfmetric’e derhal bildirmeniz gerekir.

Web sitesine kaydolurken ve web sitesini ve Hizmetleri kullanırken tam, eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi ve tüm bu bilgileri güncel tutmayı kabul ediyorsunuz.

5. Verilerin Gizliliği

Selfmetric, gizliliğinizi ciddiye almaktadır ve bu web sitesinde verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun kullanacak ve koruyacaktır. Hizmetleri kullanmakla, verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi yukarıda bahsi geçen Gizlilik Politikasına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

6. Web Sitesi Malzemeleri, Ürünleri ve Hizmetlerinin Mülkiyeti ve Kullanımı

Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, web sitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları Selfmetric’e aittir ya da Selfmetric bu malzemeleri web sitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Selfmetric, web sitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu web sitesinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.

İndirdiğiniz Ürünlerin size ait olmadığını ve Selfmetric’in bu Ürünlerin mülkiyetini size devretmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Web sitesinden indirilen Ürünlerin mülkiyet hakkını ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını Selfmetric tamamen kendi yeddinde saklı tutmaktadır. Ürünleri tekrar dağıtıma sokmanız, satmanız, kaynak koduna dönüştürmeniz, tersine mühendisliğe tâbi tutmanız, makine kodundan sembolik koda çevirmeniz ya da başka bir yolla, okunabilir bir forma indirgemeniz yasaktır.

7. Kullanıcı İçeriklerinin Mülkiyeti

Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçerikleriniz üzerindeki mülkiyet haklarınızı korumaktasınız., ancak Selfmetric ve web sitesinin diğer kullanıcılarına bu konuda sınırlı haklar vermeniz gerekmektedir.

Web sitesini kullanmak ve Hizmetlerden istifade etmek karşılığında, Selfmetric’e, Kullanıcı İçeriklerinizi (yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde) herhangi bir amaçla kullanma hakkını kapsayan, dünya çapında geçerli, lisans ücretine tâbi olmayan, (alt-lisans verme hakkıyla birlikte) başkalarına devredilebilir bir lisans hakkını münhasır olmamak kaydıyla, daimi geçerli olmak üzere ve ücretsiz veriyorsunuz. Bu lisans hakkı, Kullanıcı İçeriklerinizi işleme, çoğaltma, kopyalama, yeniden düzenleme, uyarlama, bunlardan türev eserler üretme, bunları başka eserlerle birleştirme, kullanıma sunma, senkronize etme, görüntüleme, kamuya arz etme, iletme, yayınlama, yayımlama, dağıtma, alt-lisans verme ve silme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın diğer eser üzerindeki haklarıda kapsayacaktır.

8. Web Sitesinin Diğer Kullanıcılarına Verilen Lisans Hakkı

Web sitesinin her kullanıcısına , web sitesinin işlevlerinin izin verdiği sınırlar içerisinde ve Kullanım Koşullarında öngörüldüğü gibi, Kullanıcı İçeriklerinize web sitesi kanalıyla ücretsiz erişme hakkını ve bu Kullanıcı İçeriklerinizi işleme, , çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme haklarını kapsayan, dünya çapında geçerli ve lisans ücretine tâbi olmayan bir lisans hakkını münhasır olmamak kaydıyla veriyorsunuz.

9. Rıza ve İzinler

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girebilecek ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti sınai mülkiyet ve veri mahremiyeti kanunları uyarınca (ve dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe sokulabilecek başka kanunlara göre) Selfmetric Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve/veya içerik sağlayıcıların tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinizi bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanabilmesi için gerekli olabilecek tüm rıza, izin ve onaylarınızı Selfmetric’e veriyorsunuz.

Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe sokulabilecek başka kanunlara göre sahip olabileceğiniz tüm manevi hakların kullanılması hakkını Selfmetric’e devretmiş sayılıyorsunuz.

10. Web Sitesinin Coğrafi Kapsamı

Selfmetric, bu web sitesini Türkiye Cumhuriyetinden kontrol etmekte ve işletmektedir. Selfmetric, bu web sitesinde bulunan malzemelerin ya da bu web sitesinde tanımlanan Ürünlerin sizin ülkenizde veya yerinizde kullanıma hazır veya uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sitesinin tüm ziyaretçileri, web sitesinin içeriği ve işletimi konusunda tâbi oldukları tüm yerel kanunlara ve mevzuata uymaktan şahsen sorumlu olacaklardır.

Bu konuda önceden Selfmetric’in yazılı izin ve rızasını almadıkça, bu web sitesine Selfmetric’in işletmediği ve yönetmediği bir web sitesinden bağlanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

11. Başka Web Sitelerine Bağlantılar

Konforunuz ve kullanımınız için bu web sitesi, Selfmetric tarafından yönetilmeyen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Selfmetric’in bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmayıp, Selfmetric, söz konusu bu web sitelerinin kullanıma hazır olup olmamalarından sorumlu tutulamaz. Unilever, bağlantı yapılan başka web sitelerinde mevcut olan bilgiler veya içerikleri ya da bu sitelerden alınan ürünleri veya benzeri başka malzemeleri desteklememekte veya onaylamamakta ya da onlara sponsorluk yapmamaktadır ve bunlardan Selfmetric sorumlu değildir.Bağlantı yapılan başka web sitelerinden internet kanalıyla yapılan yayınlardan ya da bu sitelerden alınan başka mesaj ve içeriklerden Selfmetric sorumlu değildir.

Bununla beraber, bağlantı yapılan söz konusu web sitelerinden veya bunlar kanalıyla aldığınız içerikleri, bilgileri, ürünleri, mal veya hizmetleri kullanmanızın sebep olduğu veya yol açtığı ya da sebep olduğu veya yol açtığı iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak Selfmetric sorumlu değildir.

12. Web Sitesinin İçeriği Hakkında Sorumluluğun Reddi

Web sitesinde bulunan malzemeler (grafikler, yazılımlar, dijital içerikler, tavsiyeler veya başka malzemeler) ve web sitesi kanalıyla edinilen malzemeler “olduğu gibi” esasında ve açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmeksizin veya herhangi bir koşula tâbi olmaksızın verilmektedir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami sınırlar içerisinde Selfmetric, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden reddettiğini beyan eder.

Selfmetric, web sitesinde bulunan malzemelerin doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği veya benzeri başka konularda herhangi bir garanti vermediği gibi, bu malzemelerin kullanılması veya kullanılmasının sonuçları hakkında herhangi bir beyanda da bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan malzemelerde teknik yanlışlar veya tipografik hatalar bulunabilir ve bu malzemeler yanlış olabilir ya da ilgili malzemenin üretildiği tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda yanlış hale gelebilir. Selfmetric, bu bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etme veya bunları güncel tutma konularında herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

13. Web Sitesinin İşletilmesi Hakkında Sorumluluğun Reddi

Selfmetric, bu web sitesini ve işletmesini sürdürmek için çaba gösterecektir, fakat web sitesinde veya işletmesinde olabilecek kusur ve hataların sonuçlarından sorumlu değildir.Web sitesinin işletmesi konusundaSelfmetric, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden ve açıkça reddettiğini beyan eder.

Selfmetric: (i) web sitesinin işletmesinin kullanıcının gereksinimlerine uygun olacağı ve bu koşulları karşılayacağı; (ii) web sitesine erişimin kesintisiz, zamanında, güvenli ve virüsler, solucanlar, Truva atları veya benzeri başka zararları unsurlardan âri olacağı ya da her türlü hata veya kusurdan âri olacağı; (iii) web sitesinin kullanılmasından elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağı ya da (iv) hata ve kusurların düzeltileceği ve giderileceği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Bu web sitesini ziyaret etmeniz sonucunda ve nedeniyle maruz kalabileceğiniz virüsler, zararlı unsurlar, hatalar veya ne olursa olsun başka problemlerden ötürü bilgisayar donanım ve yazılımlarınızda ihtiyaç duyulabilecek servis, onarım veya düzeltme işlemlerinin tüm giderlerinden sorumlu olacaksınız (ve Selfmetric’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır).

14. Tazminat Sorumlulukları

Selfmetric Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve onun vekilleri, acenteleri, lisans alanları, külli ve cüz’i haleflerinin her birini, sizin web sitesini kullanmanızdan, tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinin bu Kullanım Koşullarında izin verildiği gibi kullanılmasından ve/veya sizin bu Sözleşme kapsamındaki beyan, garanti, tekeffül veya taahhütlerinizi ihmal etmenizden ya da ihmal ettiğiniz iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü ve her cinste tüm tazminat talepleri, dava veya takipler ve bunlarla ilişkili makul hukuki ücretler de dâhil olmak üzere her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve giderlere karşı savunacağınızı ve onlara tüm bu zararlarını tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

15. Sona Erme

Kullanım Koşulları ve Selfmetric Politikaları geçerliliğini koruduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Web sitesini kullanmaya son vererek ve web sitesinden aldığınız içeriklerin tümünü imha ederek bu Kullanım Koşullarını iptal edebilir ve sona erdirebilirsiniz. Kullanım Koşullarının hükümlerinden birine uymamanız ya da ihmal etmeniz halinde, web sitesine erişmeniz de dâhil olmak üzere bu Kullanım Koşullarını ve Selfmetric Politikalarını biz de derhal sona erdirebiliriz. Sona Erme halinde, web sitesini kullanmaya devam edemezsiniz ve web sitesinden aldığınız tüm içerikleri imha etmeniz gerekir.

16. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Gerek bu Kullanım Koşulları gerekse Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, kanunlar ihtilâfı prensiplerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Bu Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde münhasıran ve sadece İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır ve Kullanım Koşullarından kaynaklanan ihtilâflar, dava ve takiplerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’ninsizin üzerinizde yargı yetkisine sahip olacağını da kabul ve beyan ediyorsunuz.

17. Bölünebilirlik

Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı veya hükümsüz olması ya da ifa edilemez sayılması halinde, o hüküm Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılacak ve bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini ve ifa kabiliyetini etkilemeyecektir.

18. Feragat

Selfmetric’in Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesini veya kısmını ifa etmemesi ya da yerine getirmemesi, herhangi bir şahsın geçmiş veya gelecek fiil veya ihmallerinden ötürü Selfmetric’in Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Selfmetric’in herhangi bir parayı alması ve tahsil etmesi ya da herhangi bir şahsın Selfmetric’in eylemlerine dayanması da Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesi veya kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Ancak ve sadece Selfmetric’in bir yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış kesin ve yazılı bir feragat beyanı kanunen geçerli sayılacaktır.

19. Hukuki Etki

Kullanım Koşullarında paragraf başlıkları sadece kolaylık olması için konulmuş olup herhangi bir hukuki veya akdi etkisi bulunmamaktadır.

Ziyaret ettiğiniz siteye geri dönmek için, lütfen tarayıcınızda (browser) geri butonuna basınız.

Telif Hakkı ©️ 2020 SELFMETRIC. Tüm hakları saklıdır.